BONITACE 2018 
 

 Termíny a místo bonitací v roce 2018 budou zveřejněny v 1. čtvrtletí 2018

 

 

Fotografie z  bonitací naleznete  pod odkazem proběhlé ročníky