Stanovy ČKCHABJ open pdf


Finanční směrnice open pdf


Kárný řád open pdf


Chovatelský a zápisní řád kynologické unie open pdf


Chovatelská a zápisní směrnice ČKCHABJ open pdf


Bonitace řád open pdf


Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů open pdf


Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat a při chovu open pdf


Řád pro zkoušky a jmenování rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů open pdf


Mezinárodní barvářské zkoušky alpského brakýře jezvčíkovitého open pdf


Volební řád (2013) open pdf


Řád ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo svodu loveckých psů open pdf