Upozornění !!

Pro veškeré platby používejte účet klubu : 260380775/0300 !!, nebo je možné poplatky uhradit osobně u ekonomky klubu, nebo zasláním na její adresu:

 
Petra Hanzlíková
tel.: +420 728 352 316
adresa: Hartmanice 76, 342 01 Sušice
 

Kdo nemá ještě uhrazený rok 2018 je nutné provést úhradu, jinak bude ukončeno jeho členství!
Upozornění, každý člen má mít zaplacené členství pro následující rok do 31.12.. tedy poplatek pro rok 2018 musí  být uhrazen do 31.12.2017 !

Děkujeme za dodržování pravidel.

 

Poslední termín k úhradě členských příspěvků na rok  2018 byl stanoven na 31.5.2018

  Seznam členů klubu  k 31.5.2018 

  Seznam členů klubu  k 30.4.2018

pdf button  Seznam členů po oblastech k 30.4.2018