Upozornění !!

Pro veškeré platby používejte účet klubu : 260380775/0300 !!, nebo je možné poplatky uhradit osobně u ekonomky klubu, nebo zasláním na její adresu:
Jana Oravcová, Mokrá 136, 664 04 Mokrá  Horákov 

Kdo nemá ještě uhrazený rok 2017 je nutné provést úhradu, jinak bude ukončeno jeho členství!
Upozornění, každý člen má mít zaplacené členství pro následující rok do 31.12.. tedy poplatek pro rok 2017 musí  být uhrazen do 31.12.2016 !

Děkujeme za dodržování pravidel.

  Seznam členů klubu k 20.08.2017