Stanovy ČKCHABJ open pdf


Finanční směrnice open pdf


Kárný řád open pdf


Prohlášení o ochraně osobních údajůopen pdf


Chovatelský a zápisní řád kynologické unie open pdf


Chovatelská a zápisní směrnice ČKCHABJ open pdf


Bonitace řád open pdf


Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů open pdf


Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat a při chovu open pdf


Řád pro zkoušky a jmenování rozhodčích pro posuzování výkonu loveckých psů open pdf


Mezinárodní barvářské zkoušky alpského brakýře jezvčíkovitého open pdf


Volební řád (2013) open pdf - platný do 31.12.2018


Řád ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo svodu loveckých psů open pdf